Jasper Cillesen

redt; het eigen voetbal-huis

niet alleen met handen en voeten

maar ook met zijn ogen

Jaspers ogen blijven de bal volgen

onophoudelijk, tot 90 meter ver

ongeacht tussen de spelers van welk team de bal

zich bevindt

want hij kent de gang van de voetbal

die niet onder doet voor de loop van welk hemellichaam dan ook

op het veld, te midden van voeten

'Voetbal'

de onrust ervan gevangen in zijn blik

speelt niet langer

verandert van richting

gaat dan weer tegen de richting van de spelers in

springt op

kust de lucht

raakt dan weer van koers

buiten het voetbalveld

Jasper Cillesen

vangt de bal al met zijn zintuigen

voordat hij de voetbal omklemt in de ronding van zijn handen

als de zetten van een schaker

schat Jasper eerst het schoppen en stoppen

van zijn tegenstander in

Net zoals Jasper's voeten

vooruit gaan

kijken ze vooruit

als ze op hun schreden terugkeren

Nog voor de voetbal zijn huis binnendringt

bereikt Jasper, als een wachter,

al de begrenzing ervan

en duwt 'm weg

ver tussen de voeten van zijn teamgenoten

zodat deze, zich ontfermend over de voetbal

'het' bereiken

een goal in het huis van de ander

Jasper houdt de wacht

tot 90 meter ver

over de overwinning van het Nederlandse team

opdat het door zijn team te maken goal

niet verloren gaat

door onachtzaamheid

Jasper de keeper

voorkomt steeds de goals van de tegenstanders

door zijn behendigheid

zodat op het voorhoofd van coach Louis van Gaal

in plaats van zorgrimpels

een overwinningsteken staat