Dichter, geroemd in Nederlands en Duits taalgebied

Herman

maakt in het gedicht

woorden tot mensen

soms een zanger

soms een muzikant

soms bedenker

soms uitvoerder

Herman

schept

in het vers

woorden tot kunstenaars

bespeelt ze als instrumenten

en rijgt zelf:

dan weer toon

dan melodie

dan ritme

In Herman's compositie

worden woorden

tot één toon

soms als van een gitaar

soms een viool

In de warmte van zijn handen

wordt de echo van het stemmen

als een wereldwijde oproep:

aan kunst

aan menselijkheid

Herman's kunst

is deel van zijn wezen

is als een van zijn ledematen

waartoe behoren - zijn instrumenten

die klinken als zijn buitengewoon handgeklap

die zijn als de verscheidenheid aan geluiden

van vogels die net ontwaken in de jungle

en op gezette tijden een ander lied laten horen

In Herman's stem

hoort men

het eeuwig gonzen van de golven in de zee

of het innerlijk geluid van wind die in de jungle waait

soms stille onrust

zoals die klinkt in lente-bries

Herman

toont ons het bestaan van de aarde

als kunstenaar

in zijn voorstellingen:

in hem vervat

door hem geuit,

niet te evenaren

Het symbool van de Nederlandse vlag

dan rood

soms

als een diep marine-blauw banier

hemdsmouwen opgestroopt

vrij

wordt een voertuig voor verwondering

een voertuig voor de godin van de kunsten

en

bereikt - hetzij voorstelling

danwel muziek

of toneel

of

worden woorden in het gedicht

aangeraakt door vingertoppen

als handpalmen

die de taal leven inblazen

van waaruit -als hoorngeschal

een aanraking komt

een handtekening

omdat ook een handtekening

uit naam van woorden

een aanraking is

Herman

maakt met alles zijn eigen poëtische taal

dans

zang

al zijn kunst

is poëzie

waarmee hij

uitdrukking geeft -met zijn lichaam

-dat daardoor lichaamloos wordt-

dat het gedicht -dat soms een lied lijkt

soms muziek is

soms schilderij is

soms natuur

in gesprek is met de mens

Herman's lichaam

omhult energie

die, kunst geworden

resoneert

in de lichamen van luisteraars

en toeschouwers

Herman belichaamt kunst

zeer bekwaam

soms door taal

soms met behulp van instrumenten

soms door middel van dans

en

soms door de zoete klanken die uit zijn keel stromen

zodat het publiek in het theater ervaart

dat ze getuige zijn van wonderbaarlijke magie

en van de levende caleidoscoop van de kunst

die ieder moment

verandert

als de levende schoonheid van de natuur

Herman de dichter

is voedingsbodem voor de kunsten

In de voorstelling

glimlachen de gebaren

in de gevoeligheid van zijn stem

weerklinkt de stilte van de aarde

Herman de dichter

is aarde voor de kunsten

Hij toont de schepping

door zijn kunst

in zijn kunst

In zijn woorden spreken kleuren

in kleuren lossen woorden op

Aan de hemel van zijn geest

wonen de kleuren van de regenboog

gewassen soms -door zijn eigen ogen

betreden soms- door zijn eigen voeten

alleen daarmee gekleurd

De aarde van Herman's geest

danst -altijd

aan de kant van de schepping

Aan de hemel van zijn blauwe ogen

stijgen soms de gekleurde ballonnen van zijn sympathieën op

dan weer hechten de veren van bontgekleurde vogels zich

aan de kleuren op zijn canvas

de schilderijen stijgen ermee op, nemen vlucht

tot ook de kleuren zich vliegend tonen

soms in schilderijen

dan weer in woorden

Herman

de woorden van de dichter

zijn een levend voertuig

van het kleurenpalet van het hart

Als de artiesten in het theater

presenteren

zijn woorden zich

Soms als gedicht

dan weer van het podium afkomend

in het innerlijk theater van de lezer