Peter,

de mensen mogen je

Jouw woorden zijn werkelijk die

van vertrouwen en verwantschap

Toch

ben je geen schrijver

of een politiek leider

Zelfs in barre tijden,

slapen de mensen,

een slaap vol dromen en geluk

maar jij blijft wakker en

vraagt je af hoe de mensen te helpen

vooral de eerlijke, de simpele, in deze tijd

Toch

ben je geen sociaal werker

of afgezant van een kerk

Jouw innerlijke ogen

willen aanraken:

de pijn van de bittere strijd van de mensheid

en van de menselijke beschaving

stil besloten in gedenktekens,

historische plaatsen en musea

Toch

ben je geen kenner van oude culturen

of historicus van beroep

Wanneer iedereen gulzig is

en de mensen alles willen opschrokken

en vermalen,

eet jij weinig

en alcohol drink je zo mogelijk nog minder

16Samvaad

Toch

is daartoe geen medische noodzaak

noch voor het lichaam noch voor de geest

Manager van een internationale bank

Hoeder van adellijk bezit

Vrij van hebzucht, zelfs temidden van de welvarenden

Rijk in menselijk medeleven

Bezorgd om de zorgen van vrienden

sta je soms aan hun kant

tegenover jezelf

Toch

ben je geen heilige

of asceet of monnik van de een of andere orde

Je ontkurkt handig wijnflessen

maar meer dan in lust tot drinken

is jouw plezier gelegen

in het genot van de drinkers

Hun vreugde is de jouwe

Jij vindt in andermans leven,

je eigen levensvreugd

Toch

ben je geen ziener

of spirituele zoeker

Welbekend met de onrechtvaardigheid

der rechtvaardigen

en met de wereldlijke kunst van eigenbelang

sta jij zelf daar ver boven

Gewond door de angel van de wereld

ken je de foefjes van ogenschijnlijke oprechtheid

Toch

heb je een duidelijk beeld

van je eigen verantwoordelijkheid

17Samvaad

Peter Brands

Je bent geen voorzitter van een mensenrechten-organisatie

en geen actievoerder bovendien

Maar je gaat vastbesloten je eigen weg

Je bent een wijs en waardig mens,

op deze aarde

waar zelfs verwanten

zomaar vreemden worden