Zodra kinderen groot worden

wordt hun speelgoed klein

Moeder bekijkt het speelgoed

stuk voor stuk, bergt het weg

wanneer de kinderen naar het buitenland gaan

in het verlangen hun voorbije jeugd

steeds weer aan te raken

Kinderen leren al spelend

precies

de leugen van het verborgen leven

Ze gaan het huis uit

zoekend naar leven’s waarheid

Moeder blijft zoeken

naar de afdruk van hun vingers op het speelgoed

kust het speelgoed dat

haar kinderen in hun mond stopten

om de pijn te vergeten van het vertrek

van de kinderen die in het buitenland studeren

De herinneringen van haar kinderen

die in hun speelgoed zijn bewaard

roept ze een voor een op

zo vermindert ze de pijn van haar eigen herinneringen.

In haar geheugen bewaart ze

het speelgoed van haar kinderen

en in hun speelgoed legt ze

haar liefdevolle, verlangende aanraking

denkend dat uiteindelijk

het speelgoed zich haar kinderen zal herinneren

precies zoals zij

Ook de oude driewieler

zet ze soms in de verlaten tuin

en ze denkt aan de voeten van de kinderen

nu in een militaire parade

of in een opstijgend vliegtuig

of hun land beschermend

of haar onderdanen diendend

Met haar oude ogen

zegent ze de nieuwe droomwereld

in de ogen van haar kinderen

opdat deze nooit

de tranen van giftige slavernij hoeven te drinken

Ook nu nog citeert ze in haar emails het vers

van Tulsi dat ze in haar jeugd zong,

dat niet alleen van de Ramcaritmanas

maar ook van het leven de essentie is:

‘vrouwen is nooit  geluk beschoren

en, wie iemand naar waarheid lief heeft, die wordt met diegene verenigd, hieraan is geen enkele twijfel’

Kinderen

laten hun speelgoedbeesten achter

en trekken erop uit

om te strijden

tegen de moorddadige beesten

die zich in mannenharten verscholen houden

 Kinderen

laten hun speelgoedauto en vliegtuig achter

vertrekken per vliegtuig

op zoek naar een nieuw bestaan

beter dan dat van vader en moeder,

dat ze ooit

in hun jeugd aan vaders borst geklemd

in het kloppen van zijn hart hadden gehoord,

dat ze ooit hadden gezien als een droom

in de wieg van moeders ogen