Bij verblijf in het buitenland

in hitte en vrieskou

speelt aan de basis van de geest eenzaamheid op

zoals in de wind

het vochtige litteken

van een oude wond

Van over de zee van verlatenheid

vanuit het botenhuis van verlangens

zoeken oude ogen

het geleefde gisteren;

schitterend verleden

Denkend aan wat mij eigen is

mijn gezicht rustend

in mijn gevouwen handen

opdat mijn handpalmen

worden tot zijn handpalm,

verlangens naar het eigen land

voor eigen geluk