Het vuur van liefde

doorweekt

en verbrandt

in zijn eigen vochtigheid